Solator s.r.o. e-mail : solator@solator.cz Solatro s.r.o.

ÚVODNÍ STRANA

 

Účetní poradenství

Solator s.r.o.

Poslání společnosti Solator s.r.o.

zaměřujeme se převážně na ekonomické, finanční a dotační poradenství.

Záměr společnosti  Solator s.r.o. 

zajistit klientům služby na odpovídající úrovni a v souladuse stále se měnícími zákony a legislativou.

Cíle společnosti Solator s.r.o. 

poskytovat nadstandardní služby ke spokojenosti klientů.

Prostředky k dosažení cílů 

používáme stále obnovované a rozšiřované znalostí jak legislativy, tak i ekonomických a daňových problematik.

Spolupráce s advokátní kanceláří a daňovými poradci dává záruku, že poskytnuté služby budou zajištěny v rámci platné legislativy a bez použití tzv: "nestandardních" postupů.

Další služby společnosti 

poskytováním účetních služeb a poradenství. orientace na velmi problematickou oblast podnikání - platební „nemorálku“.  

 

K hlavním činnostem firmy patří